Usługi | Wszystkie Usługi | Usługi Finansowe

Rozwiązanie leasingowe

Czy chcieliby Państwo kontrolować swoje koszty?
 

Większość laboratoriów boryka się z dużym obciążeniem pracą, zwiększającym się czasem realizacji, brakiem wykwalifikowanego personelu i presją finansową. Wyzwania te wymagają zwiększonej optymalizacji i maksymalizacji produktywności w laboratoriach patologicznych. Nasze usługi finansowe umożliwiają Państwa laboratorium korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych, aby poradzić sobie z tymi problemami bez konieczności uzyskiwania trudnych do otrzymania wysokich inwestycji kapitałowych.
 
Za pojedynczy koszt za test lub opłatę miesięczną Sakura zajmie się Państwa urządzeniami, umowami serwisowymi i materiałami eksploatacyjnymi, aby łatwo poradzić sobie z rosnącym obciążeniem pracą, niedoborami wykwalifikowanego personelu, skracając czas oczekiwania. Stała opłata zapewnia kontrolę nad budżetem laboratorium, ponieważ z góry dokładnie znają Państwo daną kwotę. Ilości dostawy mogą być korygowane na podstawie umowy kwartalnej, a dodatkowe aparatury mogą być dodawane w trakcie trwania umowy głównej. Sprzęt w ramach rozwiązania leasingowego pozostaje zawsze własnością firmy Sakura, co oznacza, że nie musi być zarejestrowany na liście aktywów laboratorium.

Oprócz najnowszej technologii, rozwiązanie leasingowe oferuje Państwu następujące korzyści:
✓ Kontrola kosztów
✓ Zarządzanie aktywami
✓ Elastyczność
✓ Pojedyncza faktura
✓ Zarządzanie zapasami
✓ Platynowy poziom usług

Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze i referencjach.

Contact Us